Hidden Hurt Domestic Abuse Information

MIS MÕJU ON LÄHISUHTEVÄGIVALLAL LASTELE?


On üsnagi võimatu üritada ennetada lastel pealtnägemast lähisuhtevägivalda. Nad võivad näha või kuulda vägivallahoogu pealt, olla ise kuritarvitatud või olla osaline vägivallas (näiteks laps on ema süles kui kuritarvitaja lööb ema) – nad elavad läbi juhtunu tagajärjed ning tunnetavad ärevust, mis hoiab kuritarvitamisprotsessi pidevas ringluses. Isegi kui lapsevanemad arvavad, et nende lapsed ei saanud päriselt aru, mis toimus võivad lapsed siiski mitmetel juhtudel hiljem rääkida juhtunust üsna detailselt.

„Mul oli tavaks oma toas istuda ning ma kuulsin pealt, kuidas nad riidlesid. Siis äkitselt kõlas mu ema karjatus ning ma teadsin, et isa oli teda löönud.“ (katkend Jay loost)

Mõnikord tõmmatakse ka lapsed koduvägivalda – kui nad üritavad kaitsta oma väiksemat õde või venda, või ka siis kui nad üritavad kaitsta lapsevanemat, keda füüsiliselt kuritarvitatakse.

„Kui ma olin 8aastane sai mu ema isast lõpuks ometi lahti, kuid see ei takistanud tal meile muresid tekitamast. Vahetevahel tuli ta ikkagi meie juurde koju ja ajas mu ema köögis nurka samal ajal röökides ta peale. Selleks ajaks oli minu väikevend juba sündinud nii, et ma viisin ta alati ülakorrusele ja rahustasin teda. Samal ajal aga oli minu vanem vend allkorrusel ja üritas isa ema juurest ära ajada.“ (katkend Jay loost

Tavapärane uskumus lastevanemate seas on, et ükskõik mis probleemid, aga laste pärast tuleb ikka kokku jääda. AGA nagu on näha Jay loost, siis lapsed ise hoopiski eelistaksid enamikel juhtudel siiski seda, et nende vanemad läheksid lahku ning nad ei pea enam vägivalda läbi elama.

Lähisuhtevägivallas on tihedane kaaslane füüsiline vägivald. Samas sellistes peredes kasvavad lapsed aga peavad väga tihti olema tunnistajateks ka emale suunatud emotsionaalses vägivallas - näiteks kui isa laste juuresolekul sõimab ema erinevate „nimedega“, süüdistustega ja ähvardustega. Nagu juba eelnevalt mainitud – lähisuhtevägivallas, kus kuritarvitatakse (naissoost)

abikaasat/elukaaslast on väga tõenäoline, et peres kasvavaid lapsi kuritarvitatakse niisamuti. Emotsionaalse vägivalla osas on see kindlasti nii – lapse enesehinnangut tehakse pidevalt maatasa tema peale karjudes et ta on loll või et ta ei püüa piisavalt, või tihti antakse ka segaseid sõnumeid selle kaudu, kus ühel hetkel saab laps kiita ning teisel juba jälle karjutakse ta peale. Erinevalt füüsilisest osalusest või otsesest kuritarvitamisest sellistel emotsionaalselt hävitavatel aktidel on lastele kahjulik ja tihti ka pikemaajaline mõju.

„Inimesed räägivad statistikast üsna suvalistes numbrites öeldes, et 70% kuni 80% kuritarvitajate lastest on samuti vägivalla ohvriks langenud. See statistika on aga vale. IGA LAPS, kes on lähisuhtevägivalla tunnistajaks on ka ise lähisuhtevägivalla ohver. Kuna ma ise olen kunagi olnud kuritarvitatud laps ja hiljem täiskasvanu eas üritanud sellest kõigest paraneda, siis võin öelda, et võrreldes sellega kui mind kuritarvitati ja minu ema kuritarvitati - mulle läks see rohkem hinge kui minu ema sai vägivalla osaliseks.“ (katkend Carla loost)
„Üks minu vanematest vaidleb teisega ning kuritarvitab teda nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Siis ta aga pöördub ka meie, laste poole, ning vahetevahel kuritarvitab meid samuti. Kui see vägivald välja arvata, siis me *armastame* seda vanemat, aga ta *ei meeldi* meile. Me ei tea, kuhu minna või mis siis saaks kui sellest kusagile raporteeriksime nii et seetõttu me polegi sellest kunagi kedagi teavitanud kuigi see on eksisteerinud meie peres nii kaua kui ma mäletan ja kogu nende abielu.“ (17aastane tüdruk)

KURITARVITAMISE MÕJU SELLE PEALTNÄGIJALE/TUNNISTAJALE

Paljudel lastel, kes on pealtnägijateks/tunnistajateks vägivallale, mis pannakse toime nende emadel, on täheldatud tõsiseid käitumisprobleeme ja/või emotsionaalseid probleeme - psühhosomaatiline (tingitud kehaline vaevus), kokutamine, ärevustunne ja hirmud, unehäired, kontrollimatu nutmine ja probleemid koolis.

See, milliselt vägivald lapsele mõjub oleneb igast lapsest individuaalselt – tema vanusest ja soost, kui palju vägivalda lapse juuresolekul toimub, kui palju laps ise selles protsessis osaleb, tema enda isiksus ja ka toetus väljastpoolt. Kuigi antud teemas uuringute osa on suhteliselt puudulik, on siiski üldistavalt tehtud kokkulepe, et Koduvägivald ja Kuritarvitamine on mõlemad üliolulised faktorid selleks et tagada nii praegu kui ka tulevikus lastele heaolu. Olgu ära märgitud, et tänaseks on avastatud märkimisväärne seos koduvägivallal/lähisuhtevägivallal ja laste seksuaalsel kuritarvitamisel.

Lühikokkuvõte sellest, mida lapsed võivad läbi elada seoses lähisuhtevägivalla tunnistajaks olemisega:

  • Emotsionaalsed Probleemid: nutmine, ärevustunne ja kurbus, segadustunne, viha (see võib olla suunatud mõlema vanema suunas kui ka teiste laste jne), depressioon, enesehävituslik käitumine, halvad unenäod, hirmud ja foobiad. Väiksemate laste puhul on tavalisteks söömis- ja unehäired. Lapsed võivad põdeda ka PTSD-d (Post-Traumaatilise Stressi Häire).
  • Käitumishäired: agressiivsus, problemaatiline nii kodus kui koolis, endassetõmbunud / isoleerib end teistest, regressiivne käitumine (tita pudikeele rääkimine, nõuab lutipudeleid ja lutte jms), halvemad akadeemilised tulemused koolis.
  • Füüsilised Probleemid: voodisse pissimine, närviline / tõmblemine, peavalud või kõhuvalud, oksendamine, toitumishäired, magamatus.

Vanemad lapsed tunnevad end tihtipeale ise süüdi asetleidvas vägivallas, eriti just siis kui on tegemist väga raskete vägivallajuhtumitega. Lapsed, kes elavad kuritarvitavas keskkonnas võivad suhete rahumeelse hoidmise eesmärgil vägivallale ja sellega kaasnevatele ohtudele isegi „läbi sõrmede vaadata“.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et olukordades, kus laps ei ole otseselt kuritarvitamise sihtmärgiks või „kõigest“ tunnistajaks - võib selline vägivald tekitada lapsele väga tõsise psühholoogilise trauma ja mõjuda pikemaajaliselt. Viimasega on tahetud öelda, et koduvägivalla / lähisuhtevägivalla mõju ei ole vaid tänane või homne, vaid see mõjutab otseselt lapse pikemaajalist tulevikku - lapse võimet täiskasvanueas luua ja hoida terveid inimsuhteid oma elus.

„Ma olen nüüd 13aastane ja otsustasin, et peaksin lähemalt uurima koduvägivalla / lähisuhtevägivalla kohta kuna ma mõistsin mõnda aega tagasi, et see mis ma väiksemana läbi pidin elama oma kodus oli tõeline õudusunenägu. Kas see on mind mõjutanud? Mitmel moel, jah. Eelmisel aastal üritasin ma endale füüsiliselt haiget teha selleks, et põgeneda emotsionaalsest piinast, mida ma tundsin seoses läbielatuga. Ma tundsin, et mul polnud mitte kedagi kellega rääkida. Sõprade abiga on mul nüüdseks veidi parem, kuid paranemiseni on veel pikk-pikk teekond.“ (katkend J loost)

Lapsed, kes on olnud tunnistajateks koduvägivallas / lähisuhtevägivallas on vahel pidanud elama läbi ka vägagi piinarikkaid „pause“ oma suhtes mitte-kuritarvitava lapsevanemaga. Tihtipeale teatavad naised, et lapsed on otsustanud astuda isaga ühele poolele, et veelgi tekitada emotsionaalset või isegi füüsilist vägivalda oma emale või isegi otsustavad elada edasi oma isa juures just siis kui emal on õnnestunud kuritarvitava isa juurest ära kolida ning suhe lõpetada. Kohati jääb vahel tunne, et kuritarvitavatel abikaasadel (meessoost) on märksa parem positsioon, mis tagaks lastega kooselamise õiguse.

Lapsi aga ei saa selles otsuses süüdistada - nad on oma vanemate negatiivset omavahelist suhtlust näinud pealt juba aastaid ning ära õppinud, et isa on tugevam ja ema nõrgem pool (vähemalt selline mulje jääb lastele). Neile ja nende ellujäämisinstinktidele on „loogiline“ olla selle vanemaga, kes on tugevam (lootuses, et nii on võimalus ka võib-olla mingil määral vältida isa poolt tulevat viha ja kuritarvitamist). Kuigi selline käitumine on mõneti arusaadav, on see siiski väga valulik asjaolu lapse emale.

Lõpetuseks - lapsed, kes on kuritarvitamise tunnistajaks, on väga sageli ka ise osutunud kas otseseks kuritarvitamise ohvriks ja/või kuritarvitaja poolt tehtud vägivalla protsessis osaliseks:

„Nüüd ta oli hakanud tooma ka beebit otseselt kuritarvitamise osaliseks. Ta tõstis pisikese üles ja karjus talle, et vaata oma lolli ema, ta on hoor, temast pole mingit kasu ja küll me temast lahti saame. Laps karjus kuni oli näost tulipunane, kuid isa ei näidanud üles mingeid kaastundemärke. Vastupidi, tundus, et ta sai mingisuguse haiglasliku „laksu“ sellest, et tal oli võimalus omada kontrolli mitte ühe vaid lausa kahe inimese üle. Jõulude ajal ta keeras ära ning lõhkus meie jõulupuu ning purustas kõik kingitused. Sellised olid minu beebi esimesed jõulud.“ (katkend Belinda loost)

Käesolev artikkel on tõlgitud UK lähisuhtevägivallale pühendatud kodulehelt Hidden Hurt :

Children witnessing Domestic ViolenceReturn from MIS MÕJU ON LÄHISUHTEVÄGIVALLAL LASTELE to Hidden Hurt Home.

Click on the donate botton below to support Hidden Hurt. Thanks you.
UK National Domestic Violence Freephone number 0808 2000 247

In another of Lundy Bancroft fantastic books, The Batterer as Parent takes the reader inside of homes affected by domestic violence, imparting an understanding of the atmosphere that battering men create for the children who live with them. It show how partner abuse affects each relationship in a family, and explains how children’s emotional recovery is inextricably linked to the healing and empowerment of their mothers. Also cover the important but often-overlooked area of the post-separation parenting behaviours of men who batter, including their use of custody litigation as a tool of abuse:

To order in the US: The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics (Sage Series on Violence Against Women)

To order in the UK: The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics (SAGE Series on Violence against Women)

When Dad Hurts Mom. This is a must-read for any woman with children still in or finally out of an abusive marriage. He covers the myriad of ways in which children witnessing domestic violence are affected, the prejudice in the legal establishments and the patriartic world has made the life of female and child victims of abuse difficult. And then he gives you tips on how to conquer this situation and help heal our kids from the trauma of witnessing abuse:

To order in the US: When Dad Hurts Mom: Helping Your Children Heal the Wounds of Witnessing Abuse

To order in the UK: When Dad Hurts Mom: Helping Your Children Heal the Wounds of Witnessing Abuse

ADD TO YOUR SOCIAL BOOKMARKS: add to BlinkBlink add to Del.icio.usDel.icio.us add to DiggDigg
add to FurlFurl add to GoogleGoogle add to SimpySimpy add to SpurlSpurl Bookmark at TechnoratiTechnorati add to YahooY! MyWeb

Hidden Hurt Home | Hidden Hurt Sitemap | Contact Us

Copyright© 2002 - 2015 Hidden Hurt.
Return to top

 

Work From Home With SBI!