Hidden Hurt Domestic Abuse Information

KUIDAS TAGADA OMA TURVALISUS KUI OLED VÄGIVALDSES LÄHISUHTES VÕI KUI ÜRITAD SELLISEST SUHTEST VÄLJUDA


Lähisuhtes, kus üks osapool kannatab teise osapoole poolt toime pandavat vägivalda, on turvalisus esmatähtis. Erinevatest testidest ja uuringutest on avastatud, et kõige paremini oskab ohutaset hinnata ja ennustada sellises suhtes olev kannataja osapool. Nimelt on „ohvril“ reaalne „kõhutunne“ oma ahistaja suhtes – ja just nimelt seda „kõhutunnet“ tulebki kannatajal kuulda võtta.

Ükskõik, kas Sa oled praeguseks hetkeks otsustanud jääda koju või lahkuda – on väga oluline, et Sa teed kindlaks kui turvaline on Sul endal ja ka Su lastel sellises kodus edasi elada. Allpool on mõningaid näpunäiteid, kuidas sellistes olukordades hakkama saada:

Hädaolukorras

Kui Sa oled kodus ning Sind on kas ähvardatud või rünnatud:

 • Hoia köögist eemale (ahistaja võib sealt endale relvi leida, näiteks nuga jms)
 • Hoia eemale väikestest tubadest või nurkadest, kuhu ahistaja võib Sind suruda
 • Mine ruumi, kus on uks ja/või aken, juhuks kui Sul on vaja põgeneda
 • Mine ruumi, kus on telefon – saaksid vajadusel helistada endale abi; aitaks ka see kui oleks võimalik toa ust lukku panna
 • Helista 112 ja palu abi
 • Kindlasti informeeri mõnda sõpra või naabrit oma vägivaldsest lähisuhtest – sellisel juhul nad juba teavad Sinu murest ning vajadusel Sa saad neile helistada ja/või nende juurde minna
 • Kui Politseinik tuleb, siis räägi talle, mis juhtus ning kindlasti vaata et Sind ahistajaga üksi ei jäetaks
 • Kindlasti hangi endale arstiabi kui Sa oled viga saanud
 • Tee fotosid oma sinikatest jms vigastustest
 • Helista kõikvõimalikele erinevatele organisatsioonidele, kes saaksid Sul aidata teha realistliku Ohutusplaani

Kuidas end Kodus kaitsta

Juhul, kui Sa hetkel veel elad ahistajaga ühises kodus või kui tal on võimalik Sinu koju siseneda:

 • Uuri välja kõikvõimalikud organisatsioonid/inimesed jms, kes võiksid Sind antud olukorraga aidata. Õpi olulisemad telefoninumbrid pähe
 • Väga hea oleks kui Sul oleks kodus tuba, kus on telefon ning mille ust Sa saad lukustada. Veelgi parem oleks kui Sul oleks isiklik mobiiltelefon, mida kannad endaga kõikjal kaasas
 • Mõtle välja ja planeeri kindel põgenemisteekond ning õpeta seda ka oma lastele
 • Kindlasti mõtle sellele, kuhu ja kelle juurde Sa saaksid vajadusel põgeneda/minna
 • Paki endale valmis üks kotitäis asju juhuks kui Sul peaks tekkima ohtlikum olukord ning Sa oleksid sunnitud kiiruga lahkuma – pane kott kusagile ohutusse ja salajasse paika või võid selle isegi mõne sõbra või naabri kätte jätta. Kindlasti vaata, et kotis oleks sularaha, autovõtmed ja olulisemad dokumendid (näiteks pass, sünnitunnistused, arstitõendid/dokumendid, rohud, immigratsioonipaberid jms)
 • Võta osa mõnest väga heast enesekaitse trennist
 • Hakka pidama päevikut igast intsidendist

Juhul, kui ahistaja ei ela enam Sinuga samas kodus või kui tal ei ole võimalik Sinu koju siseneda:

 • Kasuta telefoni, millel on automaatvastaja ning ära vasta sissetulevale kõnele enne kui Sa ei tea, kes Sulle helistab
 • Palu oma naabreid, et nad helistaksid koheselt Politseisse niipea kui nad näevad ahistajat Sinu kodu läheduses; lepi nendega kokku mõni märguanne, näiteks kui telefon kutsub kaks korda, kardinad on ette tõmmatud või kui toas põleb tuli
 • Juhul, Sul on kohtumäärus selle kohta, mis keelab ahistajal Sinu kodu läheduses olla, siis hoia see alati kusagil käepärases kohas – näita seda kohe kui Politsei on kohale jõudnud
 • Ära iialgi oma ust ava kui Sa ei tea, kes teisel pool on

Kuidas tagada oma Laste turvalisus

 • Õpeta neile vaidlemistele ja rünnakutele mitte vahele tulema – isegi kui see oleks Sinu kaitseks
 • Õpeta neile, kuidas põgeneda, helistada 112, ning anda Politseile oma telefoninumber ja koduaadress
 • Õpeta neile, kellele vajadusel helistada
 • Õpeta neile köögist eemale hoidma
 • Juhul, kui Sul on kohtumäärus – anna selle koopiad ka kooli, lasteaeda jne (hea mõte oleks anda ka fotosid ahistajast, et õpetajad tunneksid ahistaja ära)
 • Palu õpetajatel oma lapsi koju mitte kellegi teisega lasta peale Sinu enda - kui Sa ise pole just mõnele teisele isikule oma volituse andnud

Kuidas tagada turvalisus väljaspool Kodu ja Töö juures

 • Muuda oma tavapäraseid marsruute
 • Proovi alati kellegiga koos ringi liikuda – peaasi, et Sa üksinda pole
 • Tee oma igapäevaostud erinevates poodides
 • Sulge kõik pangakaardid ja/või arved, mis Sul ahistajaga ühised olid ning ava endale uus arve mõnes teises pangas/osakonnas
 • Juhul, kui Sul on kohtumäärus – hoia seda endaga alati kaasas; sama kehtib oluliste telefoninumbrite kohta
 • Osta endale mobiiltelefon ning pane 112 kiirvalimisele – kanna mobiiltelefoni endaga igal pool kaasas
 • Juhul, kui Sul on kohtumäärus selle kohta, et ahistajal on keelatud läheneda Sinu töökohale – anna selle koopia kindlasti ka oma tööandjale
 • Anna oma töökoha turvatöötajatele foto ahistajast, et nad tunneksid ta ära
 • Ära iialgi mine töölõunale/pausile üksinda
 • Palu mõnel kolleegil end autoni saata või bussipeatuses koos Sinuga bussi oodata
 • Kanna endaga kaasas hädaabialarmi (saadaval Koduvägivalla Politseiosakonnast – kasutatakse UK-s)
 • Juhul, kui ahistaja saadab Sulle töö e-aadressile kirja või jätab telefonile häälesõnumi – jäta e-kirjad alles ning salvesta häälesõnumid, samas tee ka endale eraldi märked saadud kirjade/sõnumite kuupäevadest ja kellaaegadest

Turvalisus Kohtusaalis

 • Palu mõnel sõbral või pereliikmel end aga koos Kohtusaali tulla ja oodata koos Sinuga ooteruumis
 • Paljudel Kohtusaalidel on eraldi ooteruumid või väiksemad toad kohe peasaalide läheduses – palu endale üks ruumidest reserveerida või mine lihtsalt varem kohale - kasutusel UK-s
 • Palu oma advokaadil või mõnel Kohtuametnikul/töötajal end pärast istungit autoni saata
 • Ürita istuda ahistajast võimalikult kaugele; Sa ei pea ahistajaga rääkima ega ka tema sõpradega/pereliikmetega suhtlema
 • Järjest enam on hakanud Kohtumajad võtma arvesse Koduvägivalla/Lähisuhtevägivalla juhtumeid ning sellest lähtuvalt on Kohtumajadele hakatud ehitama eraldi sissepääse ja väljapääsusid ohvritele - tasub uurida, kas sellised variandid on võimaldatud ka selles Kohtumajas, kus leiab aset Sinu istung – kasutusel UK-s
 • Võta ühendust VSS-ga ehk Ohvri Toetus Teenusega – nemad võivad Sulle korraldada Kohtumajas väikese tutvustava ekskursiooni ning samuti võivad nad soovi korral leida kellegi, kes saadab Sind kui Sa pead istungile minema - kasutusel UK-s

Lapsed ja Kontakt

 • Laste üleandmine ja vastu võtmine olgu alati avalikus kohas
 • Palu mõnel sõbral või pereliikmel endaga kaasa minna
 • Kui võimalik, siis planeeri alati nii, et Sul oleks võimalik lapsed anda ja vastu võtta läbi kolmanda isiku
 • Juhul, kui Sa elad Turvakodus – ÄRA IIALGI lase ahistajal lastele sinna järgi tulla
 • Tee kindlaks, et suhtlemiseks on kokkulepitud täpsed ajad ja paigad – kui võimalik, siis läbi Sinu advokaadi või kohtumäärusega
 • Tee kindlaks, et Su lapsed teavad, millal Sa peaksid neile järele tulema

Antud artikkel on tõlgitud UK lähisuhtevägivallale pühendatud kodulehelt Hidden Hurt :

Keeping Safe in Abusive Relationships

*Kursiivis olev tekst suure tõenäosusega tänasel päeval Eesti ohvrite jaoks kahjuks veel ei kehti (tekst on kirjutatud esmajärjekorras Inglismaal asuvatele lähisuhtevägivalla ohvritele). Küll aga otsustasin ka need osad eesti keelde tõlkida kuna nende kaudu saame enda ja oma laste turvalisuse nimel väga häid lisaideid – parema homse nimel.

Artikli algallikas : American Bar Be Safe GuideReturn from KUIDAS TAGADA OMA TURVALISUS to Hidden Hurt Home.

In This Section:

Info eesti keeles:

 


Bullied: A Survivor's Handbook for People Affected by Domestic Violence, School Bullying and Work Place Bullying by Neville Evans

Domestic Violence Sourcebook, The (Sourcebooks) by Dawn Bradley Berry

In Love and in Danger: A Teen's Guide to Breaking Free of Abusive Relationships by Barrie Levy

Click on the donate botton below to support Hidden Hurt. Thanks you.
UK National Domestic Violence Freephone number 0808 2000 247

In another of Lundy Bancroft fantastic books, The Batterer as Parent takes the reader inside of homes affected by domestic violence, imparting an understanding of the atmosphere that battering men create for the children who live with them. It show how partner abuse affects each relationship in a family, and explains how children’s emotional recovery is inextricably linked to the healing and empowerment of their mothers. Also cover the important but often-overlooked area of the post-separation parenting behaviours of men who batter, including their use of custody litigation as a tool of abuse:

To order in the US: The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics (Sage Series on Violence Against Women)

To order in the UK: The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics (SAGE Series on Violence against Women)

When Dad Hurts Mom. This is a must-read for any woman with children still in or finally out of an abusive marriage. He covers the myriad of ways in which children witnessing domestic violence are affected, the prejudice in the legal establishments and the patriartic world has made the life of female and child victims of abuse difficult. And then he gives you tips on how to conquer this situation and help heal our kids from the trauma of witnessing abuse:

To order in the US: When Dad Hurts Mom: Helping Your Children Heal the Wounds of Witnessing Abuse

To order in the UK: When Dad Hurts Mom: Helping Your Children Heal the Wounds of Witnessing Abuse

ADD TO YOUR SOCIAL BOOKMARKS: add to BlinkBlink add to Del.icio.usDel.icio.us add to DiggDigg
add to FurlFurl add to GoogleGoogle add to SimpySimpy add to SpurlSpurl Bookmark at TechnoratiTechnorati add to YahooY! MyWeb

Hidden Hurt Home | Hidden Hurt Sitemap | Contact Us

Copyright© 2002 - 2015 Hidden Hurt.
Return to top

 

Work From Home With SBI!