Hidden Hurt Domestic Abuse Information

KODUVÄGIVALD JA LAPSED


Teema, mis puudutab lapsi ja koduvägivalda, on ääretu. Kui lastega paaril esineb lähisuhtevägivalda - on VALE arvata, et see lapsi otseselt ei mõjuta.

Koduvägivalla teemades käsitletakse lapsi tihtipeale kui „unustatud ohvreid“. Lapsed ei ole ainult mõjutatud otseselt kuritarvitamise pealtnägemisest, vaid ka sellest, et nad elavad keskkonnas, kus tavaliselt nende ema – lapse jaoks tavapäraselt tema peamine hoolitseja – pidevalt kuritarvitatakse.

Kui lapsed elavad sellises kodus, kus nende ema pidevalt kuritarvitatakse, siis on väga suur tõenäosus, et neid lapsi endid hakatakse samuti kuritarvitama ja/või hakatakse lapsi ära kasutama eesmärgil omada kontrolli laste ema üle. Kuna kuritarvitav partner omab madalat enesehinnangut, siis on tal pidev vajadus omada kontrolli kõigi nende üle, kellest ta arvab et ta on „üle“. Nende alla kuuluvad ka lapsed.

Eelnevast tuleneb, et koduvägivald/lähisuhtevägivald mõjutab lapsi mitmel erineval viisil :

  • Lapsed kannatavad kuna nad on otsesed kuritarvitamise pealtnägijad
  • Lapsed võivad ise saada füüsilise vägivalla osaliseks kuna nad tihtipeale üritavad vägivaldsele rünnakule vahele astuda ja/või üritavad vägivalda ennetada
  • Lapsed on väga sensitiivsed – nad tunnetavad ära hirmu, ärevustunde ja traumaatilised emotsioonid, mida elab läbi lapsevanem, keda kuritarvitatakse. Samuti tunnetab laps ära kogu agressiivsuse, mida kannab endas kuritarvitaja.
  • Lastel, kes elavad kodus, kus esineb koduvägivalda/lähisuhtevägivalda, on väga suur oht osutuda otsese lapse kuritarvitamise rünnaku ohvriks. (organisatsioon NSPCC avastas hiljuti oma uuringus, et 1/3 laste kuritarvitamise juhtumitest käis kaasas sellele eelnev koduvägivald/lähisuhtevägivald)
  • Lapsi kasutatakse selleks, et teise partneriga manipuleerida – siis, kui elatakse koos ja ka siis kui ohver on oma kodunt lahkunud
  • Lapsi kasutatakse tihti ka ähvardustes oma ohvri suunas – selleks, et kuritarvitatav partner jääks koju; või kasutatakse ka kaugemale suunavates ähvardustes (kuritarvitaja ähvardab lastele haiget teha või nad tappa; ähvardab raporteerida ema kohta valeinfot Sotsiaalametile; ähvardab lastehooldusõiguse emalt ära võtta - need on kõige klassikalisemad ähvardused, mida kuritarvitajad teevad)

Lapsed, kes elavad kodus, kus esineb koduvägivalda/lähisuhtevägivalda ei ela õnnelikus kodus, kus nad saaksid end turvaliselt ja armastatutena tunda. Isegi kui nende mitte-kuritarvitajast lapsevanem üritab neile turvalisust ja eluks vajalikke tugevaid baasarusaamu võimaldada teeb kuritarvitajast lapsevanem need kõik maatasa.

Selleks, et me saaksime sellistes peredes elavaid lapsi paremini aidata tuleb meil mõista, milliselt mõjub lähisuhtevägivalla pealtnägemine NEILE. Samuti tuleb meil selgeks teha, milliselt kuritarvitaja lapsi erinevates situatsioonides ära võib kasutada. Veel tuleb osata ära määrata kuivõrd kõrge on oht laste jaoks sellises vägivaldses kodus ka ise otsese vägivalla ohvriks saada. Lõpetuseks aga tuleb kindlasti leida mitmeid erinevaid viise aitamaks lapsi – mõlemal juhul – nii siis, kui nad elavad edasi koos kuritarvitajaga või on ühisest kodust lahkunud.

Soovitatavat kirjandust -

„The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics“ (SAGE Series on Violence against Women) by R. Lundy Bancroft (Autor), Jay G. Silverman (Autor)

Käesolev artikkel on tõlgitud UK lähisuhtevägivallale pühendatud kodulehelt Hidden Hurt :

Domestic Violence and ChildrenReturn from KODUVÄGIVALD JA LAPSED to Hidden Hurt Home.

Click on the donate botton below to support Hidden Hurt. Thanks you.
UK National Domestic Violence Freephone number 0808 2000 247

In another of Lundy Bancroft fantastic books, The Batterer as Parent takes the reader inside of homes affected by domestic violence, imparting an understanding of the atmosphere that battering men create for the children who live with them. It show how partner abuse affects each relationship in a family, and explains how children’s emotional recovery is inextricably linked to the healing and empowerment of their mothers. Also cover the important but often-overlooked area of the post-separation parenting behaviours of men who batter, including their use of custody litigation as a tool of abuse:

To order in the US: The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics (Sage Series on Violence Against Women)

To order in the UK: The Batterer as Parent: Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics (SAGE Series on Violence against Women)

When Dad Hurts Mom. This is a must-read for any woman with children still in or finally out of an abusive marriage. He covers the myriad of ways in which children witnessing domestic violence are affected, the prejudice in the legal establishments and the patriartic world has made the life of female and child victims of abuse difficult. And then he gives you tips on how to conquer this situation and help heal our kids from the trauma of witnessing abuse:

To order in the US: When Dad Hurts Mom: Helping Your Children Heal the Wounds of Witnessing Abuse

To order in the UK: When Dad Hurts Mom: Helping Your Children Heal the Wounds of Witnessing Abuse

ADD TO YOUR SOCIAL BOOKMARKS: add to BlinkBlink add to Del.icio.usDel.icio.us add to DiggDigg
add to FurlFurl add to GoogleGoogle add to SimpySimpy add to SpurlSpurl Bookmark at TechnoratiTechnorati add to YahooY! MyWeb

Hidden Hurt Home | Hidden Hurt Sitemap | Contact Us

Copyright© 2002 - 2015 Hidden Hurt.
Return to top

 

Work From Home With SBI!